Türkisch

Beyin, omurilik, sinir cerrahisi

Tedavi alanı: Omurga/Omurilik, periferik sinir

Türkçe dilinde hasta görüşmesi için randevunuzu alabilirsiniz. Bunun için bize isteğinizi ve telefon numaranızı içeren bir Email yazmanız yeterli:

neurochirurgie-damp@vamed-gesundheit.de

Telefon ile randevu almak için:

Tel. + 0049 4352 80-6236 (Almanca), Pazartesi-Perşembe 07:00- 17:00

Telefon yoluyla randevu alırken dil sorunu yaşarsanız, sizi türkçe konuşan çalışanımız geri arayabilir, lütfen belirtiniz.

Sizinle ilgilenecek olan Doktor:

Ibrahim Çolak

beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, Oberarzt

Neurosurgeon and specialist in spinal surgery and peripheral nerve surgery

Tedavi alanları:

  • Mikrocerrahi bel fıtığı/omurilik darlığı ameliyatları
  • Sabitleme gerektiren kompleks omurga ameliyatları (Bel/boyun/sırt omurgası)
  • Daha önce ameliyat olmuş olan hastalarda gerekli olabilecek tekrar ameliyat gereken durumlar, revizyon cerrahisi
  • Minimal invasiv omurga sabitleme ameliyatları
  • Omurga kırıklarında uygulanan Vertebroplasti/Kifoplasti ameliyatları
  • Dinamik omurga sabitleme ameliyatları
  • Ourga/omurilik tümörleri
  • Knservatif ağrı tedavisi
  • Ejeksiyon ve Denervasyon tedavileri
  • Ourilik Stimülasyonu (kronik/nöropatik ağrı tedavisi) ve ağrı tedavisine yönelik ilaç pompası ameliyatları

 Bel/boyun ağrıları bütün bir perspektif gerektirir

 Ostseeklinik Damp bel ve boyun ağrılarınız için ileri tetkik ve tedavi imkanları sunuyor. Sunulan tedavi imkanlarının en önemli özelliği, hastaların tedavisinin diğer branşlar ile kooperasyon halinde ve tek elden (görüşme/tedavi/rehabilitasyon) yürütülebilmesidir. Bunu sağlayan, kliniğimizde Omurga cerrahisi uzmanlarının, romatoloji uzmanlarının, ortopedi uzmanlarının, terapistlerin, osteopati uzmanlarının bulunması ve Rehaklinik Damp’ın bulunmasıdır.

Birlikte hedefe

Sizi omurga hastalığınıza yönelik bilgilendirip, gerekli ayırıcı tanı ve tetkikleri uygulayıp hedefe yönelik tedavinizi planlamak birincil amaçtır.

Tedavi felsefesi

Basamak şema stratejisi bizim tercih edilen tanı/tedavi anlayışımızdır. Bunun anlamı, ilk önce, bilimsel kriterlere göre uygun görülen ve tedaviyi başarıya ulaştırabilecek en minimal invaziv tedavinin tercih edilmesidir.

Özellikli Ameliyatlar

Boyun Omurgası

Komplex boyun omurgası hastalıklarının cerrahi tedavisi özelliklidir. Örneğin: omuriliği etkileyen çoklu segment sorunları (Miyelopati), kırıklar, tümörler, deformiteler ve inflamasyonlu hastalıklar ayrıca süreğen şikayetleri olan daha önce ameliyat olmuş hastalar. Basit boyun fıtıkları da doğal olarak tedavi grubunda yer almaktadır.

Bel Omurgası

Buradaki odak noktamız dejeneratif omurga hastalıklarının cerrahi tedavisi ve revizyon operasyonlarının (daha önce ameliyat olmuş hastaların tedavisi) uygulanmasıdır.

Bunlara spondilolistezler (kayan omurlar), dejeneratif skolyozlar (deformiteler), spinal kanal stenozları (bel omurilik kanalında darlıklar) ve fıtıklaşmış diskler dahildir.

İleri Yaş

Yaşlıların tedavisinde son yıllarda birçok durumda daha güvenli, daha etkili tedaviyi mümkün kılan önemli bulgular ve gelişmeler olmuştur. Bu hastaların sağlık durumlarının dikkate alınması önemlidir.

Yaşlı insanlar için tedavi önerileri/planı ve gerekirse ameliyatlı bakım konusunda çok fazla deneyime sahibiz.

Yaşlılıkta sık görülen omurga hastalıkları, omurga kanalının daralması, omurların kayması, dejeneratif skolyozların yanı sıra osteoporotik kırıklar ve omurga metastazlarıdır.

Girişimsel ağrı tedavisi

Kronik ağrılı hastalarda, özellikle daha önce omurga ameliyat ameliyatı geçirmiş hastalarda yeni omurga ameliyatları yardımcı olmayabilir ve uzun vadede güçlü ağrı kesiciler tolere edilemeyebilir. Bu duruma yönelik omurilik stimülasyonu ve ağrı kesici pompası gibi daha az invaziv işlemler son bilimsel çalışmalarda geçerliliklerini kanıtlamışlardır.

Konservatif terapi

Yataklı tedavi sürecinde fizyoterapi ve osteopati tedavileri yapılır. Ayrıca çeşitli enjeksiyon ve denervasyon teknikleri kullanılabilir. Amaç, akut ağrı sıklıklarını azaltmak, ağrının kronikleşmesini önlemek ve en önemlisi omurga sorunu olan insanları daha iyi tanımak ve orta/uzun vadede onlara nasıl yardım edilebileceğini açıklamaktır. Yataklı tedavi sürecinde omurga hastalığına yönelik daha fazla tanı yöntemleri uygulanabilir.